понеделник, 2 юли 2012 г.

Уъркшоп " Blow-Up "  //// 2012 /// 07
 ///07- 08 //// от 11 ч. до  20 ч. ул. "Искър" 37 София

Експериментална , черно-бяла фотография с фотоувеличител
 ////  негативно-позитивен процес
 /// формат и отсечка  /// фотоувеличение
 ///  мултиекспонация ///

Уъркшопът ще се провежда на всеки кръгъл час  в групи от двама души .
Всеки учасник ще разполага с 10 бр. хартия 10 х 15 см. + проби .

Водещ : Никола Апостолов

 такса за участие : 10 лева. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар