сряда, 21 ноември 2012 г.

Фотограма ","Пин-хол" фотография и черно-бял, негативно-позитивен процес. Уъркшоп на Никола Апостолов. 24 и 25 ноември от 11ч. до 17 ч. ул. "Стара планина" 3 студио "Фо"

11.00 ч.

Теоретична част:

- история на фотографията,

- теория , камера обскура

-  избор на сюжет, композиция и експозиция на кадъра, ракурс и гледна точка , ...

Практическа част:

11.45 ч. – 13.00ч.

- изработване на камерите. Всеки участник  сам  ( с помоща на лектора ),ще изработи своята неповторима  камера обскура !

13.00ч. – 14.00 ч.

-заснемане на пробини кадри ,  проявяване на негатива , корекции по камерите , коментари

 Практическа и теоретична част  . "Фотограма"

14 – 16 ч.

- теория на  "Фотограма" 

- теория на ч.б. проявяване и копиране.

- снимане по тема , проявяване и контактно копиране ( 9х13 см).

- анализ и коментар на копираните кадри.

  
цена за безработни 20 лв. и 30лв. за работещи .  


за контакт и записвания  :

 Никола Апостолов  0889 58 58 37

...ето някои резултати от лъркшопа ...сряда, 7 ноември 2012 г.

Камера обскура и черно-бял, негативно-позитивен процес.


Камера обскура и черно-бял, негативно-позитивен процес.   уъркшоп на Никола Апостолов.

17 и 18 ноември ул. "Стара планина" 3

цена  за безработни 25 лв. и 35лв. за работещи .


Въведение.

Теоретична част:

- история на фотографията,

- теория , камера обскура

-  избор на сюжет, композиция и експозиция на кадъра, ракурс и гледна точка , ...

Практическа част:

10.30 – 11.30 ч.

- изработване на камерите. Всеки участник  сам  ( с помоща на лектора ),ще изработи

своята неповторима  камера обскура !

11.30 – 14 ч.

-заснемане на пробини кадри ,  проявяване на негатива , корекции по камерите , коментари

 Практическа и теоретична част.

14 – 16 ч. 

- теория на ч.б. проявяване и копиране.

- снимане по тема , проявяване и контактно копиране ( 10х15 см).

- анализ и коментар на копираните кадри


 Въведение. Теоретична част:


10 - 11ч.


- история на фотографията

- теория , камера обскура

-  избор на сюжет, композиция и

експозиция на кадъра, ракурс и гледна точка , ...


Практическа част:


11.00  – 12.00 ч.


- изработване на камерите. Всеки участник  сам  ( с помоща на лектора ),
ще изработи

своята неповторима  камера обскура !
12.00 – 14 ч.


-заснемане на пробини кадри ,  проявяване на негатива , корекции по камерите ,
коментари


 Практическа и теоретична част.
14 – 16 ч. 


- теория на ч.б. проявяване и копиране.

- снимане по тема , проявяване и контактно копиране

( 9х13 см).

- анализ и коментар на копираните кадри.

понеделник, 2 юли 2012 г.

Уъркшоп " Blow-Up "  //// 2012 /// 07
 ///07- 08 //// от 11 ч. до  20 ч. ул. "Искър" 37 София

Експериментална , черно-бяла фотография с фотоувеличител
 ////  негативно-позитивен процес
 /// формат и отсечка  /// фотоувеличение
 ///  мултиекспонация ///

Уъркшопът ще се провежда на всеки кръгъл час  в групи от двама души .
Всеки учасник ще разполага с 10 бр. хартия 10 х 15 см. + проби .

Водещ : Никола Апостолов

 такса за участие : 10 лева.